Virtualne adrese svih web stranica

Kada neko spomene adresu ono na što svi prirodno pomislimo je kućna adresa. Takva adresa je jedinstvena za svaku kuću budući da sadrži podatke kao što su: ulica, broj, poštanski broj, grad… Ono što je bitno da znate, ako se interesirate za pokretanje nekakve web stranice ili jednostavno želite da se informirate o samoj materiji, je da i web stranice imaju svoju adresu. Te adrese su nešto drugačije formulirane u odnosu na kućne adrese. Naziv za adresu svake web stranice je domena.odabir-domene

Formulacija domena

Kao što smo već naglasili, domene se ne sastoje iz oznaka ulica, poštanskog i kućnog broja. Domene su lokacije stranica na internetu koje se sastoje iz alfanumeričkih oznaka. Komunikacija i identifikacija na internetu se zapravo i ne vrši preko domena. Domene su zapravo tu samo kako bi se IP adresa svake stranice mogla lakše identificirati i kako bi onlajn okruženje postalo nešto pogodnije za ljude.

Pravilan način za odabir

Odabir domene je prvi korak u stvaranju svake web stranice. Mnogi bi rekli da osim toga što je prvi, da je i ključni korak u brendiranju svake web stranice. Osim kratkog naziva i nečega upečatljivog u samoj formulaciji potrebno je odabrati i pravu domenu. Najstarija, najpoznatija ujedno i najkorištenija domena na internetu trenutno je .com.
Ipak, u nekim situacijama .com ne dolazi u obzir, a to može biti iz više razloga. Možda je baš onaj naziv za domenu zauzet pa želite da probate neku drugu, ili pak želite da ograničite pružanje usluga ili ono čime se vaša stranica bavi na određeno područje, da privučete klijente s tog područja i slično. Upravo zbog toga su uvedene domene za svaku državu.

Državne i neke druge domene

Svaka država u skladu sa svojim zakonima i propisima ima svoju internet domenu. Za Hrvatsku to je .hr, za Bosnu i Hercegovinu to je .ba, za Srbiju to je .rs i tako dalje. Ono što vam državne domene daju je veća prepoznatljivost na domaćem tržištu, ali imajte na umu da su ovakve domene (https://www.plus.hr/domene) obično i skuplje. Postoje i određene kombinacije kao što su .com.hr.
Danas, naravno, postoji veliki broj domena koje nisu vezane ni za jednu državu, nego su uvedene iz prostog razloga – da se krajnjim korisnicima interneta još više olakša pretraga i da preko same domene shvate tematiku određenih sajtova. Tako danas imamo .org, .net, .biz, .info, .online i mnoge druge domene koje su na raspolaganju.

Sadržaj iz iste kategorije: