Led svjetla postaju gotovo uobičajeni oblik rasvjete

Led svjetla danas postaju sve češći oblik svjetla koji se koristi. Tome je ponajviše pridonijela zabrana proizvodnje žarulja sa žarnom niti u mnogim zemljama. One su bile vrlo jeftine i mnogi su ih koristili bez obzira na činjenicu da su bile štetne za okoliš i na činjenicu da su imale vrlo kratki vijek trajanja.

Prednosti led svjetla

Led svjetla imaju jednu veliku prednost u odnosu na druge tipove svjetla, a to je njihova dugotrajnost. Ovisno o tome koliko ćete ih koristiti, prosječni vijek trajanja im je čak oko 50 000 sati. Usporedi li se to s vijekom trajanja od svega 1000 sati kao što je to bio slučaj sa žaruljama sa žarnom niti, očigledna je velika razlika. S druge pak strane, led svjetla troše puno manje energije pa se većina energije koju generiraju potroši upravo na proizvodnju samog svjetla. Zbog toga su led svjetla puno bolja za okoliš.

Također, led svjetla ne sadrže nikakve štetne spojeve kao što je to slučaj s određenim žaruljama. Halogene žarulje sadrže živu koja može biti štetna za ljudsko zdravlje. Takve žarulje stoga mogu biti opasne ukoliko se razbiju. Led svjetla nisu osjetljiva niti na broj paljenja i gašenja. To znači da im se radni vijek neće mijenjati, bez obzira na to palite li ih i gasite svega nekoliko puta tijekom dana ili ih jako često palite i gasite.

Cijene led svjetla

Led svjetla do prije nekoliko godina nisu bila toliko popularna zbog svoje visoke cijene. Naime, za cijenu jednog led svjetla mogli ste kupiti, primjerice, 10 žarulja sa žarnom niti. No, malo tko je razmišljao o isplativosti na duži period. Stavite li sve na papir, uz malo jednostavne matematike, brzo ćete doći do jednostavnog izračuna isplativosti. Kupovina jednog led svjetla u početku će biti nešto veći trošak, no zbog izrazito dugog vijeka trajanja, trajati će puno duže nego jedna žarulja sa žarnom niti koju ćete u isto to vrijeme morati nekoliko puta zamijeniti. A kada se zbroje troškovi svih tih žarulja sa žarnom niti u tom periodu, vidjet ćete da je kupovina led svjetla ipak isplativija. Usporedite li led svjetla s nekim drugim tipom svjetla, razlika će i dalje postojati, samo u nešto manjoj mjeri.

Sadržaj iz iste kategorije: