katalizator za auto i ispušni sustav

Smanjite onečišćenje okoliša pomoću katalizatora za auto

Današnji moderni automobili su iznimno superiorni u odnosu na one od prije nekoliko godina. Gotovo sa svakim novim modelom, proizvođači automobila pomiču granice i oni su danas sve snažniji i razvijaju sve veće brzine. Uz sve to, napredak je vidljiv i u unutrašnjosti vozila, gdje se danas nalaze brojni tehnološki noviteti.

Ipak, postoji i loša strana svega toga, a to je činjenica da automobili danas zbog toga više onečišćuju okoliš zbog štetnih plinova koje ispuštaju. Zato danas veliku ulogu ima ispušni sustav auta i svi njegovi dijelovi. A jedan od njegovih važnijih dijelova je katalizator za auto.

Opće informacije o katalizatoru za auto

Katalizator za auto je posebni uređaj koji se ugrađuje u ispušni sustav vozila. Njegov glavni zadatak je smanjivanje emisije štetnih plinova koji se ispuštaju u atmosferu tijekom rada motora. A to čini na način da te štetne plinove pokuša neutralizirati što je više moguće prije nego oni budu ispušteni u atmosferu. Sastoji se od 4 glavne komponente:

Izbušen katalizator za auto i ostavljen na vozilu!!! PROBLEM!
  • Kućište – ima oblik cilindra i toplinski je izolirano; to su zapravo ispušne cijevi za auto koje prikupljuja plinove iz ispušne grane
  • Prijenosnik – kroz njega cirkuliraju ispušni plinovi, a površina mu se sastoji od brojnih kanalića
  • Srednji sloj – prekriva prijenosnik i osigurava dobre uvjete drugom sloju
  • Katalitički aktivni sloj – glavni dio auto katalizatora u kojem dolazi do kemijske reakcije pri doticaju sa štetnim sastojcima ispušnih plinova koja ih zatim neutralizira

Neutralizacija i smanjenje emisije štetnih plinova

Automobilski ispušni sustavi su važan dio vozila.
Automobilski ispušni sustavi su izuzetno važan dio vozila. Različite države imaju vlastita pravila, koja moraju biti zadovoljena i se tiču količine ispuštanja štetnih plinova, kako bi se neke marke vozila mogle prodavati na tom tržištu.

Automobilski katalizator uz ostale dijelove ima ključnu ulogu u smanjenju emisija štetnih plinova koji odlaze u okoliš te za njihovu neutralizaciju.

Sadržaj iz iste kategorije: